Glacier

2 x Winter Quartz 2-5, 1 x Winter Quartz 1-3, 1 x White Flint 2-5